CB

CB ontvangt derde Lean & Green Star voor CO2-reductie

CB ontvangt derde Lean & Green Star voor CO2-reductie

CB werkt continu aan het verduurzamen van zijn transport. Sinds 2015 heeft de logistiek dienstverlener de CO2- en fijnstof-uitstoot flink kunnen terugbrengen. Deze week ontving CB de derde Lean & Green star voor het nóg verder terugbrengen van de CO2-uitstoot in de periode 2018 – 2020, namelijk met 15,61%.

Met deze derde ster behoort CB tot de duurzame koplopers onder vervoerders in Europa. De CO2-reductie wordt bereikt door verschillende acties: Meer samenwerking met (stads)vervoerspartners waaronder LessGo, City Hub en Groene Rijders die volledig CO2-neutraal bezorgen. ‘Green & safe driving’: een rijstijl die zorgt voor minder brandstofverbruik. Verbetering van de vloot (zoals elektrisch vervoer en CNG-trucks). Gebruiken van alternatieve brandstof HVO020 (HVO20 is een duurzame diesel die wordt gemaakt uit plantaardig afval). Optimaliseren van routes en vervoersnetwerk zodat we (samen met partners) zo min mogelijk kilometers afleggen voor onze (gezamenlijke) leveringen.

Meer duurzame acties
Voor CB is de derde Lean & Green Star een mooie onderstreping van zijn duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf investeert niet alleen in duurzaam transport, maar ook in onder meer hergebruik van verpakking, zonne-energie, duurzame recycling en energiebesparing in gebouwen.

Over Lean & Green
Lean & Green is het leidende CO2-reductieprogramma waar verladers en logistiek dienstverleners aan kunnen deelnemen. Het programma heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en effectieve maatregelen.
In 2019 ontving CB al de eerste Lean & Green Star.