Elisabeth Weeshuis Museum

Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg veranderde van een historisch museum in een themamuseum. Centraal staan nu de verhalen van de weeskinderen die er vier eeuwen woonden. Daarmee is het museum uniek in Nederland, evenals het monumentale pand waarin het is gevestigd: het eerste nieuwgebouwde weeshuis van de Noordelijke Nederlanden. Ook is er aandacht voor de weeskinderen van nu. En de stadgeschiedenis is gebleven, al ligt het accent nu niet meer op de periode rond 1900 maar op de periode 1500-1800.

Het Elisabeth Weeshuis Museum is een plek geworden waar jong en oud kunnen ontspannen en genieten, waar ze vanuit het heden kennis verwerven over het verleden van de weeskinderen en de stad. En zicht krijgen op hun eigen toekomst en die van anderen.

Het museum staat voor een grote uitdaging om ook in de toekomst het verhaal over weeskinderen én de stadsgeschiedenis boeiend en aantrekkelijk te blijven presenteren.

Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum
De Vereniging Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum stelt zich ten doel het kweken van belangstelling voor- en het verlenen van materiële steun aan het Elisabeth Weeshuis Museum te Culemborg.

Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de vitale samenleving. Cultuur en erfgoed zijn bouwstenen voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling en bepalen mede de identiteit van stad en regio. Daarom is het zo belangrijk, dat het museum een goed draagvlak in de wijde regio verwerft. En daarom zetten de Vrienden de schouders eronder om een breder en steviger vriendenbestand te realiseren.

Tot voor kort bestond de vereniging vooral uit leden in het oudere deel van Culemborg. Het belang van de boodschap van het museum vraagt echter om verbreding. De Vrienden zetten er daarom de schouders onder om in Culemborg nieuwe Vrienden te realiseren in de nieuwbouwwijken én in de wijde regio rondom Culemborg én bij bedrijven.

Bedrijfsvriend van het Elisabeth Weeshuis Museum worden?
Dit houdt in:

  1. Gratis toegang tot het museum voor 4 personen
  2. Kwartaalbericht met nieuws over het reilen en zeilen van het museum (vervanger nieuwsbrief)
  3. Gratis (speciale) rondleidingen op vastgestelde dagen voor 4 personen
  4. Uitnodiging voor het gratis bijwonen van de opening van wisselexposities voor 4 personen.
  5. Uitnodiging voor gratis deelname aan de jaarlijkse vriendenavond met 4 personen.
  6. Uitnodiging voor deelname (tegen vergoeding) aan vriendenactiviteiten zoals bijv. de boerenkoolmaaltijd, een excursie, wijnproeverij, lezing etc.
  7. Naamsvermelding op de website van het museum bij de Vrienden

Uw investering: € 200 per jaar.

Bedrijfsvriend worden? Meldt u aan op www.weeshuismuseum.nl/over het museum/Vrienden of mail naar vrienden@weeshuismuseum.nl