Afscheid voorzitter horizontaal

Bestuurswissel Rosita Setz >> Hans Liefrink

Woensdag 9 februari was de laatste bestuursvergadering van Rosita Setz als voorzitter. Een vergadering vol dynamiek, met levendige discussies en een diversiteit aan inbreng. Parkmanager Marcel van den Berg was hierbij ook aanwezig. Hij gaat zich -naast bedrijfsbezoeken- actief bezig houden met de speerpunten van het bestuur: beveiliging (KVO), de nieuwe zichtbaarheidscampagne (accent op vacatures) en hij is de verbindende schakel tussen o.a. HUB Rivierenland, Techniekdag en de Dag van de Logistiek. Ook zet hij op kleinere schaal Energieneutraal Pavijen voort. Verder zal hij nauw contact hebben met de gemeente.

Een ander onderwerp van de vergadering waren de ontwikkelingen in de Spoorzone ten gevolge van voorgenomen woningbouw op Pavijen. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar alle raadsleden voor het debat van 7 februari jl. Door een ordevoorstel vond het debat niet plaats en is nu ‘over de verkiezingen getild’. De wethouder kreeg een aantal opdrachten mee: er moet een beeldvormende avond komen met alle stakeholders en er moet gedegen transitie- en transformatie en financieel plan worden aangeleverd. Het bestuur heeft vanaf 22 februari tweewekelijks overleg met het projectteam stationsgebied om elkaar op de hoogte houden. Voor het bestuur is het van belang in deze transitie zowel gemeente als ondernemers/pandeigenaren te horen. Op dit moment wordt aan een aparte KCB-commissie met o.a. externe adviseurs gewerkt. Informatie volgt.