CONCEPT – 2020-0217- ALV – KCB notulen – boekjaar 2018-2019