2022-0330- ALV – KCB notulen boekjaar 2020-2021 – CONCEPT