2021-0331- ALV – KCB notulen – boekjaar 2019-2020 CONCEPT