Het doel van een decentraal energienetwerk is dat een groep/coöperatie zelf energie opwekt, zelf de prijs bepaalt en dat onderling verdeelt, zodat er een balans op het netwerk gaat ontstaan.

Inmiddels is het project van start gegaan, mede dankzij bijdragen van gemeente Culemborg, Ondernemersfonds Culemborg, Rabobank West-Betuwe en uiteraard de deelnemende ondernemers.

Op deze pagina zullen we je op de hoogte houden over dit project.

1 december - vervolgupdate

Op 1 december van 10:00-11:30 uur is de volgende bijeenkomst in het Huis van de Stad in Culemborg. Hierin de vervolgupdate over de stand van zaken. Aanmelden

Wil je alsnog deelnemen of meer informatie, neem dan contact op met parkmanager Pavijen, Marcel van den Berg per e-mail: parkmanager@kcbculemborg.nl of bel naar 06-1256 1290.

20 oktober (i.p.v. 1 september) - update en vervolgstappen

Op 20 oktober van 10:00-12:00 uur is de volgende bijeenkomst in het Huis van de Stad in Culemborg. Hierin o.a. een update over de stand van zaken. Aanmelden

Wil je alsnog deelnemen of meer informatie, neem dan contact op met parkmanager Pavijen, Marcel van den Berg per e-mail: parkmanager@kcbculemborg.nl of bel naar 06-1256 1290.

Juli 2023 / volgende bijeenkomst 1 september

We zijn begonnen en de inventarisatie is gestart. Op 1 september van 10:00-12:00 uur is de volgende bijeenkomst in het Huis van de Stad in Culemborg. Hierin o.a. een update over de stand van zaken. Meer info volgt. Wil je alsnog deelnemen of meer informatie, neem dan contact op met parkmanager Pavijen, Marcel van den Berg per e-mail: parkmanager@kcbculemborg.nl of bel naar 06-1256 1290.

Juni 2023 / De opdrachtovereenkomst is getekend!

De seizoensluiting KCB 29 juni a.s. is in zicht en daarmee tijd om jullie namens het bestuur een update te geven van de voortgang en ontwikkeling omtrent de opdracht in het kader van het uit te voeren onderzoek naar een decentraal energienetwerk op Pavijen.

Inmiddels is de formele opdracht verstrekt aan EcMB (Energie coöperatie Midden Betuwe) en zij starten z.s.m. met de inventarisatie.

De gegevens die uit de inventarisatie komen vormen de basis voor de opzet van de Digitale Tweeling (DT). Deze DT is de digitale werkelijkheid van onze bedrijven op Pavijen en geeft een helder inzicht in de individuele en collectieve energievraag van bedrijven op elk moment van de dag, voor nu maar ook om een voorspelling van de vraag in de toekomst op de bouwen. Ook wordt inzichtelijk welke huidige duurzame energie opwekking al aanwezig is en hoe deze wordt ingezet en wat er nog nodig is, hoe en wanneer. Daarmee is straks de energie vraag en aanbod nauwkeurig in kaart. Verder wordt zichtbaar of er daadwerkelijk sprake is van netcongestie, wanneer dit is en hoe lang, waar en wanneer er piekbelastingen zijn en wat er gericht geadviseerd kan worden op het gebied van te nemen maatregelen.

De eerste resultaten uit het onderzoek zullen na de zomervakantie duidelijk worden. Indien er tussentijds vragen zijn kun je hiervoor terecht bij Parkmanager Marcel van den Berg. Marcel zal waar mogelijk de vragen direct beantwoorden en clusteren zodat ook voor anderen de relevante vragen inzichtelijk zijn.

In de opvolgende fasen (het opzetten van een Coöperatie, het doen van investeringen en het implementeren van het decentrale netwerk) speelt de KCB geen leidende rol meer. Uiteraard blijft de KCB op een manier betrokken maar daarover berichten wij je eveneens na afronding van deze inventarisatieopdracht.


Jaap de Windt, namens bestuur KCB

Mei 2023 / update

De bijeenkomsten rondom het opzetten van een decentraal energienetwerk in samenwerking met de EcMB zijn uiterst succesvol verlopen. Het animo om hiermee aan de slag te gaan is groot.

Momenteel is het bestuur de opdrachtvoorwaarden samen met EcMB zorgvuldig aan het formuleren, wat meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk was voorzien. Inmiddels is het bijna zover en kan de formele opdracht verstrekt worden aan EcMB.Deze opdracht verstrekken en financieren wij als KCB met de € 1.000,-- bijdrage van de ca. 35 bedrijven die zich hebben aangemeld, de toegezegde bijdrage van €10.000,-- van Gemeente Culemborg en € 5.000,-- van Rabobank West-Betuwe.

De eerste resultaten uit het onderzoek zullen na de zomervakantie duidelijk worden. Op dat moment zullen wij je daar nader over berichten.

10 maart 2023

Met veel plezier kijken wij terug op een mooie verdiepingsbijeenkomst op 10 maart. Een goed gevulde zaal, dit n.a.v. onze eerdere sessies die in het teken stonden van kennismaking hoe een decentraal energienetwerk eruit moet komen te zien. Het project begint zo langzamerhand te ‘landen’. De tweede sessie, de verdieping, de ‘digitale tweeling’ begint langzamerhand haar plaats te krijgen. Daarnaast wordt het vertrouwen in de slaging van dit project groter, niet alleen in het sentiment maar ook uiteindelijk in deelname.

Graag attenderen wij je op dit webinar die Liander i.sm. het Gelders Energie Akkoord organiseert over het thema netcongestie:
https://www.geldersenergieakkoord.nl/actueel/webinar-doorbouwen-in-tijden-van-congestie

Veel lof voor gemeente Culemborg met een bijdrage van Euro 10.000,00 en Rabobank West-Betuwe met Euro 5.000,00. De ondernemers gezamenlijk  hebben Euro 30.000,00 ingelegd. Dat betekent dat met Euro 45.000,00 de inventarisatie door EcMB kan starten! De komende weken zal EcMB deelnemnde bedrijven benaderen voor het maken van een afspraak voor de inventarisatie.

In week 12 is er een overleg tussen bestuur KCB en EcMB over ‘hoe nu verder’ en de verdere tijdlijn voor 2023. Parallel daaraan worden op de achtergrond de gesprekken gevoerd met Oost-NL voor de subsidieaanvraag, ondersteunt VNO-NCW met tal van subsidie-trajecten en blijft EcMB in gesprek met Liander.

In Tiel is de inventarisatie bijna afgerond en wordt 31 maart het voorlopig ontwerp van de ‘Digitale Tweeling’ gepresenteerd, waarna op 2 juni het definitieve ontwerp volgt.

Energietransitie

17 februari 2023

Namens het KCB bestuur wil ik als portefeuillehouder alle deelnemers van de informatiebijeenkomsten 'Decentrale Energienetwerken' op 3,10 en 17 februari hartelijk bedanken voor de aanwezigheid maar zeker ook de enthousiaste betrokkenheid. Door de interactie tussen presentatoren en aanwezigen gaven de praktijkvoorbeelden, gerichte vragen en de mogelijke oplossingen het besef en inmiddels noodzaak aan dat er nu  concreet iets gedaan moet worden aan het managen van onze energievraag, distributie en aanbod. Als KCB bestuur ondersteunen wij het initiatief van de Decentrale Energienetwerken mede omdat dit initiatief bij onze buren in Tiel aantoont dat het kan! Ook Liander heeft aangegeven achter deze ontwikkeling te staan en daarbij hulp en medewerking te verlenen.

De OCT in Tiel is inmiddels overgegaan naar de volgende fase. Het onderzoek en inrichten van de Digitale Tweeling is van start gegaan en geeft nu de eerste inzichten, de kick-off hiervan is 31 maart en dan wordt het voorlopige ontwerp gepresenteerd!

Vrijdag 10 maart om 10:00 uur staat de bijeenkomst gepland waarbij we samen met Henk de Hartog nog dieper ingaan op de materie, praktijkvoorbeelden en heel specifiek hoe de ‘Digitale Tweeling’ er nou uitziet. Aan het einde van deze bijeenkomst inventariseren we bij iedereen het commitment om hier aan mee te doen en willen er een klap of geven om het onderzoek te starten….Wie gaat er meedoen?