Henk Visscher ontvangt stadsspeld Culemborg

Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Culemborg en de KCB ontving onze voorzitter Henk Visscher uit handen van burgemeester Roland van Schelven de stadsspeld van Culemborg voor zijn geleverde prestaties om ondernemend Culemborg op de kaart te zetten.

Bij de Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2016 neemt Henk Visscher afscheid als voorzitter en bestuurslid van de KCB. Hij zit dan vanaf 1997 in het bestuur van de KCB, eerst als penningmeester en vanaf 2009 als voorzitter. Hij heeft vanaf 2002 zitting genomen in het bestuur van Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen (SCBP) en heeft vanaf 2008 de Culemborgse ondernemersbelangen behartigd in het bestuur van de VNO-NCW. Zo is hij ook een aantal jaren bestuurslid geweest van de Kamer van Koophandel. Henk ziet als Culemborgse ondernemer altijd de 1 + 1 = 3 variant en heeft zich sterk gemaakt voor gezamenlijke projecten in de Culemborgse samenleving waaronder het Ondernemersfonds.

Henk Visscher weet in zijn bestuursfuncties de belangen van verschillende partijen goed te verwoorden en gaat altijd voor een optimaal resultaat. Doordat Henk, zowel in zijn rol als ondernemer en als bestuurder, de verbinding weet te leggen tussen ondernemers, gemeente, politiek, onderwijs, maatschappelijke instellingen en Culemborgse goede doelen heeft hij een bijzondere stempel gedrukt op het Culemborgse ondernemersklimaat. En heeft daarmee een duidelijke voorbeeldfunctie.

Lees ook het artikel in de Culemborgse Courant.