VNO-NCW

Laat je stem horen! Ondernemerspanel van crisis naar crisis

Momenteel zitten we in een energie-, woon-, immigratie-, arbeidsmarkt-, oorlog- grondstoffencrisis. En dan komt er mogelijk ook nog een nieuwe coronagolf. Ondernemen in deze tijd is niet eenvoudig. Om goed te kunnen ondernemen zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Denk aan voldoende ruimte voor je bedrijf, passende wet- & regelgeving en investeringsmogelijkheden. Als VNO-NCW Midden werken wij aan een optimaal ondernemersklimaat. Daarom hebben wij een ondernemerspanel, het ideale moment om jou stem te laten horen!

Hoe kunnen gemeenten en provincies de juiste zaken in gang zetten die passen bij jouw behoefte als ondernemer? Hiervoor hebben ze goede input nodig. VNO-NCW Midden helpt door het ondernemerspanel in te zetten. Vier keer per jaar vragen we aan ondernemers in ons werkgebied om hun stem te laten horen. Een korte vragenlijst die in te vullen is in maximaal 5 minuten en uiteraard anoniem.

Met deze peiling willen we inzichtelijk maken hoe het ondernemers in Midden en Oost-Nederland in deze tijd vergaat. Welke gevolgen de recente ontwikkelingen hebben op uw onderneming, maar ook hoe u hiermee omgaat en aan welke ondersteuning u behoefte heeft.

Help jij ook mee om het juiste beeld te geven van ons ondernemersklimaat?

Doe ook mee! www.right.nl/ondernemerspanel
De enquête staat open tot en met 4 november. Wij stellen het zeer op prijs als de vragenlijst zoveel mogelijk wordt ingevuld. Alle antwoorden zijn van groot belang en worden anoniem verwerkt.

Wij danken eenieder hartelijk voor deelname!

Met vriendelijke groet,

Lieke Kruger
Projectsecretaris
(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
T 06-58840526

Boogschutterstraat 1c | 10e etage | 7324 AE  Apeldoorn
T 055-5222606 | E info@vno-ncwmidden.nl
WebsiteLinkedInTwitterFacebook