Regio Rivierenland

LEADER zoekt aanjagers

LEADER-subsidie in Rivierenland: meedenkers en verbinders gezocht!

Goed nieuws voor Rivierenland: de provincie Gelderland stelt Europees en provinciaal geld beschikbaar voor de uitvoering van het Europese programma “LEADER”. LEADER ondersteunt vernieuwende projecten die vanuit de streek zelf worden opgestart, dus vóór en dóór inwoners. LEADER zoekt nu enthousiaste inwoners of ondernemers die willen meehelpen om in de periode 2024-2027 vernieuwende projecten in Rivierenland op te sporen en initiatieven met elkaar in contact te brengen.  

LEADER is meer dan alleen een subsidiepot: het is een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling die al ruim 30 jaar wordt gebruikt in de gehele Europese Unie. Uitgangspunt van de LEADER-werkwijze is dat het gebied zelf bepaalt waarvoor de subsidie wordt gebruikt. Afgelopen voorjaar zijn er daarom diverse bijeenkomsten gehouden.

Er zijn diverse onderwerpen genoemd waar het gebied zelf mee aan de slag wil gaan en waar subsidie van LEADER een handje bij kan helpen: bijvoorbeeld bij het verduurzamen van Rivierenland en het versterken van de biodiversiteit. Maar ook activiteiten die er voor moeten gaan zorgen dat Rivierenland een fijne plek is om te wonen, werken, leren en recreëren.

LEADER kan vernieuwende projecten ondersteunen met subsidie, maar ook door mee te denken, kennis uit te wisselen en initiatieven te verbinden, bijvoorbeeld via bijeenkomsten en excursies. LEADER zoekt inwoners en ondernemers die hier de komende jaren bij willen helpen. Voor de lokale LEADER-groep worden nog 8 vrijwilligers uit geheel Rivierenland gezocht, die kennis en ervaring hebben met de LEADER-onderwerpen en die ook een groot netwerk hebben rond die thema’s. Interesse om lid te worden van de LEADER-groep? Kijk op www.fruitdelta.nl/leader voor meer informatie. Solliciteren kan tot uiterlijk 14 januari 2024.