Spoorzone 6

Nieuwsbrief #6 – spoorzone

Beste bewoner/ondernemer,

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de meest recente ontwikkeling rond het programma Stationsomgeving.

Zoals u waarschijnlijk weet werkt gemeente Culemborg aan een plan om het gebied rond het station aan te pakken. Hiervoor is de afgelopen maanden een Concept Structuurvisie ontwikkeld. Deze visie geeft een beeld van hoe een deel van Pavijen I getransformeerd kan worden naar woningbouw rondom een verbeterd station. In dit plan wordt ook een verbetering van de onveilige verkeerssituatie bij de Ovonde en een bredere onderdoorgang van het spoor bij het station voorgesteld.

Nieuwsbrief #6 – 2022-06 – spoorzone

Met vriendelijke groet,
De projectorganisatie Stationsomgeving