Vlag-Oekraine

Opvanglocatie beschikbaar voor vluchtelingen uit de Oekraïne?

Iedere veiligheidsregio heeft de vraag gekregen van de regering om crisisnoodopvanglocaties te gaan leveren. Er zijn op korte termijn 1.000 plekken nodig en voor erna nog eens 1.000 plekken extra. De gemeente inventariseert voor de Veiligheidsregio welke mogelijkheden er in Culemborg zijn voor crisisnoodopvang. Het wil niet zeggen dat de gemeente crisisnoodopvang moet gaan leveren, maar de gemeente wil het nu wel onderzoeken. Hierbij wil de gemeente ook naar locaties kijken die tijdelijk leeg staan. Uiteraard zullen er aanvullende voorzieningen nodig zijn om die geschikt te maken. De gemeente wil ook iets verder kijken.

 

 

 

 

 

 

Heeft u vanuit uw netwerk kennis over locaties die hier mogelijk geschikt voor zijn?

Vanuit het gemeentelijk crisisteam de volgende vragen::

  1. Wil de eigenaar het gebouw beschikbaar stellen als opvanglocaties?
  2. Zo ja: Vanaf wanneer en hoe lang is de locatie dan beschikbaar?
  3. Hoeveel mensen kunnen we er (ongeveer) in opvangen?

Voor meer informatie graag contact opnemen met de gemeente op telefoonnr: 0345-477700
Ridderstraat 250 | postbus 136, 4100 AC  Culemborg