Samen werken aan een krachtig
Culemborgs bedrijfsleven!

Actief ondernemersklimaat

Culemborg is een bedrijvige gemeente met een actief ondernemersklimaat. In de KCB vinden bedrijven en instellingen een inspirerend en nuttig platform voor ontmoeting en uitwisseling. De ledenbijeenkomsten worden druk bezocht en bieden veel gelegenheid voor informeel overleg. Ook strikken we boeiende sprekers en staan er geregeld interessante bedrijfsbezoeken op het programma.

Belangenbehartiging

Elkaar ontmoeten, van elkaar leren, en elkaar business gunnen: de KCB bevordert goede relaties tussen leden. Begin dit jaar hebben de KCB en de Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen besloten samen verder te gaan om gezamenlijk de belangen van Pavijen te behartigen. Op die manier ontstaat een gezamenlijke focus op een gezond, aantrekkelijk en veilig Pavijen waarbij alle betrokken ondernemers inzage en inspraak hebben in de activiteiten en werkzaamheden. Ook vormen we een collectief naar andere bedrijven en (overheids)organisaties. Zo zijn we een belangrijke gesprekspartner voor het gemeentebestuur als het gaat om: revitalisering van bedrijventerrein Pavijen, milieu- en verkeerszaken, ruimtelijke ordening en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Speerpunten

Het bestuur heeft een keuze gemaakt uit diverse onderwerpen en thema's. Hieronder de pijlers, met daarachter de portefeuillehouder(s).

KVO & Beveiliging
Vestigingsklimaat
Onderwijs & Arbeidsmarkt
Energietransitie & Verduurzaming
Infrastructuur & Leefbaarheid
Actualiteiten

Vincent Jägers / Peter-Paul van de Kar
Hans Liefrink / Peter-Paul van de Kar
Willem-Jan Coenmans / Parkmanager
Jaap de Windt / Co Stouten
Jaap de Windt / Co Stouten
Allen