Persbericht

Persbericht VNO-NCW – Grote zorgen over behoud ruimte bestaande bedrijven

Persbericht over het bouwen van woningen op/tegen bedrijventerreinen. Deze schaarste om ruimte speelt met de huidige plannen van gemeenten op 100 terreinen in Midden en Oost Nederland en dat gaan er alleen maar meer worden.

VNO-NCW Midden kijkt met gemengde gevoelens naar het Programma voor Economie dat het Kabinet op 13 oktober jl. presenteerde. De ondernemersvereniging onderstreept het economisch belang van voldoende milieu-, uitbreidings-, wijzigings- en nieuwbouwruimte voor bestaande en nieuwe werklocaties, zoals omschreven in het rapport. Grote zorgen zijn er bij VNO-NCW Midden over het behoud van voldoende bedrijventerreinen in haar regio (provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Utrecht). Uit onderzoek uitgevoerd door ingenieursbedrijf QING in opdracht van VNO-NCW Midden, blijkt dat circa 100 bedrijventerreinen in deze regio in de knel komen door de omgevingsplannen die in strijd zijn met de nu gestelde milieucontouren. Een aantal gemeenten verlaagt daarom de milieucategorie van de bedrijventerreinen om ruimte te creëren voor andere functies, zoals woningbouw, natuur en recreatie. Hierdoor worden geluids- en hindercirkels verkleind. Dit heeft ernstige gevolgen voor de bestaande bedrijven op deze locaties, met in sommige gevallen gedwongen aanpassingen of zelfs sluitingen tot gevolg. VNO-NCW Midden pleit daarom voor het veiligstellen van de hogere milieucategorieën op bedrijventerreinen in de uitwerking van de omgevingsplannen.

Lees verder op de website van VNO-NCW Midden.