Spring naar content

Persoonlijk profiel
Jaap
de Vries
Man
Batteryservice
http://www.batteryservice.nl
jaap@batteryservice.nl
0345-511468
https://www.facebook.com/batteryserviceculemborg/
Oprichter PIOEN & CO | urban agency. Regisseur binnenstad en Citybrandstrateeg.
This user have not started following anyone yet.
This user does not have anyone who started connection him/her yet.