Schermafbeelding 2023-04-05 093522

Stichting Bouwdorp Culemborg zoekt sponsoren

Dit jaar gaat het Bouwdorp weer van start op de sportvelden van het KWC. Om het evenement financieel rond te krijgen zoeken we actief naar sponsoren. Momenteel komen we nog zo’n 1800 euro tekort op de begroting, vandaar de herziening voor sponsoren. We verwachten deze editie zo’n 200 kinderen. Zeker omdat het evenement bedoeld is voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Het kan toch niet zo zijn dat we als Culemborgse ondernemers dit niet rond kunnen krijgen?

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin alles welkom was maar geen structuur of wederkerigheid was verwerkt, is de opzet voor 2023:
Hoofdsponsor: € 500,–
A-sponsor: €250,–
B-sponsor: €100,–

Overige sponsoren, in natura of <100 euro. Uiteindelijk is alles welkom, maar daar kan niet altijd een tegenprestatie tegenover staan om de sponsoren met een grotere inbreng tegemoet te komen.

De B-sponsor mag 1 reclame uiting* langs het veld maken. De A-sponsoren 2 uitingen, dat kan bijvoorbeeld een bord/ omroep bij de prijsuitreiking zijn. Ook worden A-sponsoren gedrukt op de bidons van de kinderen. Een hoofdsponsor krijgt daarbij een eigen tent** met reclame, wordt bij de start- en afronding omgeroepen en wordt actief door het bestuur geholpen om de investering terug te verdienen. Logo wordt apart vermeld op de bidon, in een grotere uiting dan de B-sponsoren. De kinderen werken in bouwteams van maximaal 10 kinderen, daarin kunnen we ook nog nadenken over sponsoring van teams. Afhankelijk van het aantal sponsoren kunnen we dit concept samen uitwerken.

*: Uiting is een reclamebord langs het veld, een vlag, banner of gelijkwaardig. Hierin mag de sponsor uiteraard meedenken. Aanleveren van uitingen is op rekening sponsor
**: We hebben drie tenten, dus ook ruimte voor drie hoofsponsoren. De keuze is de zaag-tent, relaxe-tent of eet-tent. Logo komt hier dan groot op te staan, zodat het zichtbaar is langs- en op het terrein

Harm Blokvoort
Bestuurslid Stichting Bouwdorp Culemborg