Gemeente uitgelicht

Update vluchtelingenopvang – Bellweg

Update 9/12 2022

De crisisnoodopvang voor vluchtelingen aan de Bellweg wordt voor een laatste keer verlengd. Er is opnieuw een beroep gedaan op Culemborg vanwege het grote tekort aan opvangplekken. Op uiterlijk 1 juli gaat de Culemborgse locatie definitief dicht.

Culemborg neemt hiermee opnieuw verantwoordelijkheid om vluchtelingen een tijdelijk thuis te bieden. Namens de regio vangen wij in Culemborg ongeveer 200 vluchtelingen op aan de Bellweg. Deze opvang was eerder verlengd tot medio januari 2023. De gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben opnieuw voor de komende periode onderling afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen. Ons is gevraagd te verlengen tot uiterlijk 1 juli of zoveel eerder als er alternatieve opvangmogelijkheden beschikbaar zijn. Op 1 juli loopt ook ons huurcontract af van het pand aan de Bellweg.

Dagactiviteiten
Omdat de crisisnoodopvang langer open blijft, worden de dagactiviteiten verder uitgebreid. Met behulp van de vrijwilligers van ElkWelzijn is het mogelijk extra activiteiten aan te bieden. Op deze manier wordt structuur geboden aan de vluchtelingen en mogelijk verveling en gezondheidsklachten (preventie) voorkomen.

Dorine Ottevanger, directeur bestuurder ElkWelzijn zegt: Het is hartverwarmend om te merken hoeveel Culemborgers zich inzetten als vrijwilliger voor deze vluchtelingen. Ook met deze verlenging is het extra belangrijk om samen met de bewoners het verblijf zo prettig mogelijk te maken. We willen dat iedereen en zeker de kinderen mee kunnen doen en een zo gewoon mogelijk leven leiden. Daarom is het ook heel fijn dat de meeste kinderen nu naar school gaan.

Ondersteuning van het Rijk
De opvang van vluchtelingen is een taak van de rijksoverheid, maar die vraagt gemeenten om te helpen. Vanwege humanitaire redenen vangt de gemeente Culemborg vluchtelingen op in een crisisnoodopvang aan de Bellweg. Hiermee ondersteunen wij het Rijk door de vluchtelingen een tijdelijk thuis te bieden. Vanuit Culemborg stromen zij door naar een asielzoekerscentrum waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Crisisnoodopvang is tijdelijk en betekent sobere opvang. De eerste opvang van 16 juni was voor twee weken. De opvang startte op 18 juli en zou duren tot 1 oktober, maar werd verlengd tot medio januari.

Meer informatie en een overzicht van vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen in Culemborg:  https://www.culemborg.nl/culemborg-en-vluchtelingen

———————————————————————————————–

Update 15/11 2022

De gemeente Culemborg vangt momenteel 200 personen op in de crisisnoodopvang aan de Bellweg. Momenteel wordt er met gemeenten in de regio overlegd hoe we als gemeente na 1 januari een bijdrage kunnen leveren aan de regionale opgave voor het opvangen van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders.  Als hier meer over bekend is, dan laten wij dat weten. Daarnaast bereiden we ons voor op de verwachte wetgeving waarin gemeenten een verplichte taakstelling opgelegd krijgen voor de huisvesting van vluchtelingen.

———————————————————————————————–

Update 13/9 2022

PERSBERICHT – Opvang vluchtelingen Bellweg verlengd

Omdat er bij de opvanglocatie in Ter Apel nog steeds een groot tekort is aan opvangplekken, verlengt de gemeente Culemborg de crisisopvang aan de Bellweg tot januari.  Om humanitaire redenen heeft de gemeente Culemborg besloten vluchtelingen van het COA op te vangen in een crisisnoodopvang aan de Bellweg. De opvang van vluchtelingen is een taak van de rijksoverheid, maar het Rijk doet een dringend beroep op gemeenten om te helpen.

Als gemeente vinden wij dat we de helpende hand moeten uitsteken om vluchtelingen een tijdelijk thuis te bieden. Vanuit Culemborg stromen de vluchtelingen door naar een asielzoekerscentrum waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Crisisnoodopvang is tijdelijk en betekent sobere opvang van enkele maanden. De eerste opvang van 16 juni was voor twee weken. De opvang die startte op 18 juli zou tot 1 oktober zijn, maar wordt verlengd. Hiermee geven wij gehoor aan het dringende verzoek van het rijk. Culemborg valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en samen met de andere gemeenten uit deze regio geven we gehoor aan deze oproep. Vrijwilligers van ElkWelzijn blijven zich inzetten om de mensen te begeleiden. Er zijn tolken aanwezig en het COA zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen. Omdat de vluchtelingen langer verblijven dan verwacht, worden de dagactiviteiten uitgebreid. We onderzoeken de mogelijkheid om onderwijs aan de kinderen te bieden. Indien nodig helpt de gemeente bij het beschikbaar stellen van extra plekken. Met aanpassingen kunnen wij meer dan de bestaande 160 plekken bieden. Deze plekken worden zo nodig in fases uitgebreid tot een maximum van 200.

Een aantal vluchtelingen stroomt in de komende periode door naar een locatie waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Ook blijven we nieuwe bewoners ontvangen zolang er plekken beschikbaar zijn. Tussentijds worden mensen voor registratie of andere doeleinden opgehaald en teruggebracht. Daarom blijft er (bus)verkeer plaatsvinden van bewoners die vertrekken en/ of aankomen. Wij danken u nogmaals voor uw medewerking en begrip. In de bijlage ontvangt u het persbericht dat vanmiddag verstuurd wordt. U kunt ook op de hoogte blijven door een mail te sturen naar Karin Janssen, contactpersoon bedrijven: k.janssen@culemborg.nl.

Vallen u zaken op of heeft u vragen over de opvang? Neem dan contact op met onze locatiemanager. Deze is elke dag bereikbaar tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds via telefoonnummer 06 2964 2028 of per e-mail via locatiemanager@culemborg.nl. https://www.culemborg.nl/culemborg-en-vluchtelingen

Meer informatie en een overzicht van vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen in Culemborg:  https://www.culemborg.nl/culemborg-en-vluchtelingen

———————————————————————————————–

Update 12/8 2022

Graag houden we u op de hoogte over de opvang van asielzoekers op de Bellweg.

De opstart was voor iedereen wennen en ook de groep bewoners moest wennen aan hun nieuwe plek. Er zijn wat wisselingen geweest en inmiddels is een grote groep gesetteld.

Een aantal vluchtelingen zal in deze periode doorstromen naar een locatie waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Ook worden mensen tussentijds voor registratie of andere doeleinden opgehaald en teruggebracht. Daarom blijft er (bus)verkeer van bewoners die vertrekken en bewoners die komen. Vallen zaken u op of heeft u vragen over de opvang? Neem dan contact op met onze locatiemanager. Deze is elke dag bereikbaar tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds, tel:0629642028. E-mail locatiemanager@culemborg.nl.

———————————————————————————————–

Update 22/7 2022

Inmiddels zijn de afgelopen dagen (dinsdag 19 en woensdag 20 juli) circa 120 asielzoekers aangekomen op Bellweg 2. Het gaat om alleenstaanden en gezinnen, afkomstig uit diverse landen. Zij werden ontvangen door de locatiemanager en vrijwilligers. De ontvangst verliep rustig. Of er nog meer mensen komen, is op dit moment niet duidelijk. Er is plek voor maximaal 160 personen.

Heeft u vragen over de opvanglocatie? Neem dan contact op met onze locatiemanager. Deze is elke dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur, tel: 06-29642028, email: locatiemanager@culemborg.nl

Meer info over de crisisnoodopvang: https://www.culemborg.nl/crisisnoodopvang

—————————————————————————————————

Update 19/7 2022

Beste ondernemer,

Vorige week lieten wij u weten dat de eerste groep vluchtelingen gisteren (18 juli) naar de opvanglocatie aan Bellweg 2 zou komen, maar dit wordt – naar verwachting- vandaag. In de loop van de middag verwachten we een groep van ca 150 mensen.

Heeft u dringende vragen over de opvanglocatie: tussen 08.00 en 20.00 uur kunt u contact opnemen met de locatiemanager: tel:  06-29642028, email: locatiemanager@culemborg.nl

Voor overige vragen kunt u deze week contact opnemen met mijn collega Karly Tánczos via K.Tanczos@culemborg.nl of via 06-17417906. Vanaf volgende week is zij met vakantie en neemt een collega haar werkzaamheden over. Gedurende de vakantieperiode zullen wij u blijven informeren over de laatste stand van zaken.

—————————————————————————————————

Update 14/7 2022

Vanaf maandag 18 juli aanstaande starten we opnieuw met de opvang van vluchtelingen,  om de druk op het COA in Ter Apel te verlichten. Dagelijks slapen daar nu mensen in de open lucht. Het Rijk heeft toegezegd te voldoen aan onze voorwaarden voor deze opvang. Daarom stellen wij maximaal 160 bedden beschikbaar voor een periode tussen nu en 1 oktober 2022. De locatie wordt daarmee voorlopig geen opvang- en doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang onder voorwaarden
Het COA kan de opvang van vluchtelingen momenteel niet aan. Het kabinet heeft gemeenten weer gevraagd om hulp. Met de veiligheidsregio’s is afgesproken dat elke regio 225 vluchtelingen plaatst voor maximaal drie maanden. Binnen onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt Culemborg maximaal 160 van de 225 plekken op zich en Zaltbommel 65. Het Rijk (COA) heeft toegezegd bij te dragen aan zaken als beveiliging en medische zorg. Daarom stemmen wij nu in met de komst van vluchtelingen naar de Bellweg.

Wat houdt de opvang in?
De aangeboden opvang betekent dat vanaf 18 juli tot uiterlijk 1 oktober 2022 er vluchtelingen die niet terecht kunnen in Ter Apel verblijven aan de Bellweg.  Er is plaats voor maximaal 160 personen.   De locatie voorziet in ‘bed, bad en brood’. Met de ervaringen van juni hebben we de inrichting op enkele punten aangepast. De bijbehorende parkeerplaats is omgebouwd tot een plek om buiten te kunnen verblijven. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds is er een locatiemanager. Deze houdt samen met vrijwilligers toezicht en zorgt voor alles wat nodig is. Vrijwilligers van ElkWelzijn zetten zich dagelijks in om de mensen te begeleiden. Er zijn tolken aanwezig en het COA zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen.

Al deze maatregelen moeten leiden tot een goed verloop van de opvang. Mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan nemen wij die. Voor u is het aanspreekpunt de locatiemanager. Tussen 08.00 en 20.00 kunt u contact opnemen bij vragen, -overlast of ideeën. U kunt de locatiemanager bereiken op tel: 06-29642028, email: locatiemanager@culemborg.nl

We doen dit voor een humanitaire opvang van vluchtelingen. Zoals eerder gezegd: onze stad is sterk en heeft een groot hart, wij denken dat we dit samen kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Culemborg.