Gemeente uitgelicht

Update vluchtelingenopvang – Bellweg

Update 12/8 2022

Graag houden we u op de hoogte over de opvang van asielzoekers op de Bellweg.

De opstart was voor iedereen wennen en ook de groep bewoners moest wennen aan hun nieuwe plek. Er zijn wat wisselingen geweest en inmiddels is een grote groep gesetteld.

Een aantal vluchtelingen zal in deze periode doorstromen naar een locatie waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Ook worden mensen tussentijds voor registratie of andere doeleinden opgehaald en teruggebracht. Daarom blijft er (bus)verkeer van bewoners die vertrekken en bewoners die komen. Vallen zaken u op of heeft u vragen over de opvang? Neem dan contact op met onze locatiemanager. Deze is elke dag bereikbaar tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds, tel:0629642028. E-mail locatiemanager@culemborg.nl.

———————————————————————————————–

Update 22/7 2022

Inmiddels zijn de afgelopen dagen (dinsdag 19 en woensdag 20 juli) circa 120 asielzoekers aangekomen op Bellweg 2. Het gaat om alleenstaanden en gezinnen, afkomstig uit diverse landen. Zij werden ontvangen door de locatiemanager en vrijwilligers. De ontvangst verliep rustig. Of er nog meer mensen komen, is op dit moment niet duidelijk. Er is plek voor maximaal 160 personen.

Heeft u vragen over de opvanglocatie? Neem dan contact op met onze locatiemanager. Deze is elke dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur, tel: 06-29642028, email: locatiemanager@culemborg.nl

Meer info over de crisisnoodopvang: https://www.culemborg.nl/crisisnoodopvang

—————————————————————————————————

Update 19/7 2022

Beste ondernemer,

Vorige week lieten wij u weten dat de eerste groep vluchtelingen gisteren (18 juli) naar de opvanglocatie aan Bellweg 2 zou komen, maar dit wordt – naar verwachting- vandaag. In de loop van de middag verwachten we een groep van ca 150 mensen.

Heeft u dringende vragen over de opvanglocatie: tussen 08.00 en 20.00 uur kunt u contact opnemen met de locatiemanager: tel:  06-29642028, email: locatiemanager@culemborg.nl

Voor overige vragen kunt u deze week contact opnemen met mijn collega Karly Tánczos via K.Tanczos@culemborg.nl of via 06-17417906. Vanaf volgende week is zij met vakantie en neemt een collega haar werkzaamheden over. Gedurende de vakantieperiode zullen wij u blijven informeren over de laatste stand van zaken.

—————————————————————————————————

Update 14/7 2022

Vanaf maandag 18 juli aanstaande starten we opnieuw met de opvang van vluchtelingen,  om de druk op het COA in Ter Apel te verlichten. Dagelijks slapen daar nu mensen in de open lucht. Het Rijk heeft toegezegd te voldoen aan onze voorwaarden voor deze opvang. Daarom stellen wij maximaal 160 bedden beschikbaar voor een periode tussen nu en 1 oktober 2022. De locatie wordt daarmee voorlopig geen opvang- en doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang onder voorwaarden
Het COA kan de opvang van vluchtelingen momenteel niet aan. Het kabinet heeft gemeenten weer gevraagd om hulp. Met de veiligheidsregio’s is afgesproken dat elke regio 225 vluchtelingen plaatst voor maximaal drie maanden. Binnen onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt Culemborg maximaal 160 van de 225 plekken op zich en Zaltbommel 65. Het Rijk (COA) heeft toegezegd bij te dragen aan zaken als beveiliging en medische zorg. Daarom stemmen wij nu in met de komst van vluchtelingen naar de Bellweg.

Wat houdt de opvang in?
De aangeboden opvang betekent dat vanaf 18 juli tot uiterlijk 1 oktober 2022 er vluchtelingen die niet terecht kunnen in Ter Apel verblijven aan de Bellweg.  Er is plaats voor maximaal 160 personen.   De locatie voorziet in ‘bed, bad en brood’. Met de ervaringen van juni hebben we de inrichting op enkele punten aangepast. De bijbehorende parkeerplaats is omgebouwd tot een plek om buiten te kunnen verblijven. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds is er een locatiemanager. Deze houdt samen met vrijwilligers toezicht en zorgt voor alles wat nodig is. Vrijwilligers van ElkWelzijn zetten zich dagelijks in om de mensen te begeleiden. Er zijn tolken aanwezig en het COA zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen.

Al deze maatregelen moeten leiden tot een goed verloop van de opvang. Mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan nemen wij die. Voor u is het aanspreekpunt de locatiemanager. Tussen 08.00 en 20.00 kunt u contact opnemen bij vragen, -overlast of ideeën. U kunt de locatiemanager bereiken op tel: 06-29642028, email: locatiemanager@culemborg.nl

We doen dit voor een humanitaire opvang van vluchtelingen. Zoals eerder gezegd: onze stad is sterk en heeft een groot hart, wij denken dat we dit samen kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Culemborg.