Concept verslag ALV – boekjaar 2021-2022 – 14 maart 2023