VNO-NCW: input voor gemeenteraadsverkiezingen

Ter informatie:

VNO-NCW Rivierenland heeft bijgaande korte notitie (voor VNO begrippen) aan de Griffie van alle gemeenten in de Regio Rivierenland gestuurd. Daarnaast ook goed om te melden dat wij vanuit VNO nauw betrokken zijn bij de RES. Voor onze regio is de RES 1.0 ingediend en wordt nu gewerkt aan de verdere concrete invulling.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – input VNO-NCW en MKB Midden voor RVL