Schermafbeelding 2024-02-06 185808

Bestuursleden aftredend en herkiesbaar bij volgende ALV

Rooster van aftreden bestuursleden

Vincent Jägers, secretaris 01-03-2021 01-03-2024
Willem-Jan Coenmans 01-03-2021 01-03-2024
Jaap de Windt, vicevoorzitter 01-03-2021 01-03-2025
Peter-Paul van de Kar 01-05-2021 01-03-2025
Hans Liefrink, voorzitter 01-03-2022 01-03-2025
Co Stouten, Penningmeester 01-03-2023 01-03-2027

Willem-Jan Coenmans en Vincent Jägers zijn beide aftredend en herkiesbaar per 1 maart 2024. Tijdens de ALV van 15 april 2024 zal dit ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich per e-mail aanmelden tot 15 maart 2024.