Culemborg onderneemt!

Culemborg is een bedrijvige gemeente met een actief ondernemersklimaat. Een inspirerend en nuttig platform voor bedrijven in Culemborg en Beusichem.
KCB faciliteert, enthousiasmeert en inspireert!

Speerpunten

Energietransitie Pavijen

Gemeentewebsite spoorzone

KVO & Beveiliging
Vestigingsklimaat
Onderwijs & Arbeidsmarkt
Energietransitie & Verduurzaming
Infrastructuur & Leefbaarheid
Actualiteiten

Vincent Jägers / Peter-Paul van de Kar
Hans Liefrink / Peter-Paul van de Kar
Willem-Jan Coenmans / Parkmanager
Jaap de Windt / Co Stouten
Jaap de Windt / Co Stouten
Allen

Nieuws

Nieuwsbrief spoorzone

Nieuwsbrief #15 – spoorzone

persbericht

Hugo de Jonge bezoekt Stationsomgeving Culemborg

Persbericht

Persbericht VNO-NCW – Grote zorgen over behoud ruimte bestaande bedrijven

VNO-NCW

HR-toolbox (VNO-NCW) helpt MKB-ondernemer op weg

Agenda

Krachtig Culemborgs bedrijfsleven