Co Stouten

De KCB heeft weer een penningmeester!

Het heeft even geduurd, maar we hebben weer een penningmeester. Co Stouten, eigenaar van Stouten & Wijnen en al jaren penningmeester voor stichting Pavijen heeft zich kandidaat gesteld. Hij blijft naast het penningmeesterschap van de KCB, ook die van stichting Pavijen doen. Gezien de verdergaande samenwerking tuusen stichting Pavijen en de KCB een passende invulling. Tijdens de bijeenkomst van 23 november wordt hier nog aandacht aan besteed en de officiële aanstelling volgt tijdens de ALV van maart 2023.