Monica Wichgers, wethouder economische zaken

Ik ben trots op ons krachtige en veelzijdige bedrijventerrein met mooie ondernemingen en een groeiend aantal werkplekken. Daardoor blijft Culemborg een stad waar het heerlijk is om te wonen en prettig om te werken!