Nieuwsbrief stationsomgeving

Nieuwsbrief #4 – spoorzone

Beste bewoner/ondernemer,

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de meest recente ontwikkeling rond het programma Stationsomgeving.

Zoals u waarschijnlijk weet werkt gemeente Culemborg aan een plan om het gebied rond het station aan te pakken. Hiervoor is de afgelopen maanden een Concept Structuurvisie ontwikkeld. Deze visie geeft een beeld van hoe een deel van Pavijen I getransformeerd kan worden naar woningbouw rondom een verbeterd station. In dit plan wordt ook een verbetering van de onveilige verkeerssituatie bij de Ovonde en een bredere onderdoorgang van het spoor bij het station voorgesteld.

Met dit plan wil gemeente Culemborg de stationsomgeving aantrekkelijker en levendiger maken en een bijdrage leveren aan een oplossing van het grote tekort aan betaalbare woningen in Culemborg.

De Concept Structuurvisie is op 7 februari in de gemeenteraad besproken. De raad heeft veel zorg en aandacht voor de ondernemers in het gebied en realiseert zich de impact die dit grote project op hen heeft. De raad concludeerde dat alle partijen kansen zien voor woningbouw op en rondom de stationsomgeving en Pavijen maar wil dat er eerst nog meer aandacht besteed wordt aan het transitie- en transformatieplan voor de bedrijven en er meer onderbouwing komt voor de financiële haalbaarheid. Daarna wil zij besluiten over de Structuurvisie. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt en in april voorgelegd aan de nieuw gemeenteraad.

Wilt u de raadsvergadering van 7 februari waarin de Concept Structuurvisie besproken is, terugkijken? Dat kan digitaal op culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl en kijkt u dan bij recente vergaderingen.

 

Met vriendelijke groet,
De projectorganisatie Stationsomgeving

Nieuwsbrief spoorzone – januari 2022