Afbeelding1

Nieuwsbrief parkmanager Pavijen

Nieuws van de Parkmanager oktober 2021 

Beste ondernemers,

Aan mijn tijd als Parkmanager op Pavijen komt een einde. De komende weken ben ik nog bereikbaar voor wat laatste, lopende zaken en in de loop van oktober rond ik dat af.

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren allerlei projecten en initiatieven op gang gebracht, samen met jullie als betrokken ondernemers. Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en ontvangst. Met elkaar hebben we mooie initiatieven in gang gezet en de toekomstbestendigheid en verduurzaming van Pavijen in beweging gekregen.

Onderstaand een overzicht van een aantal lopende zaken:

 • Publieke Laadpalen op Pavijen
  Hoewel diverse ondernemers inmiddels op het eigen parkeerterrein eigen laadpalen hebben gevestigd, worden deze vooral door de eigen medewerkers benut en blijkt er behoefte aan extra capaciteit voor gasten en bezoekers van de bedrijven. In overleg met gemeente en Vrijstad Energie is een plan opgesteld om ook op Pavijen publieke laadpalen te plaatsen door OPCHARGE, die ook elders in Culemborg al 38 publieke laadpalen heeft geplaatst. Het voorstel ligt bij de gemeente ter verdere uitwerking. Door de samenwerking met Vrijstad Energie wordt er 100% groene BetuweStroom geladen.
 • Logistieke Roadshow tijdens de Week van de Logistiek Rivierenland in Culemborg
  Op 4 oktober is de Week van de Logistiek Rivierenland in Culemborg geopend bij het KWC. Dit jaar een alternatief concept waarbij jongeren met interactieve logistieke spellen, games en een escape room ervaren wat de logistiek inhoudt. Doel is jongeren te enthousiasmeren voor een beroep in de logistiek.
  Er wordt nog gezocht naar ondernemers die -gedurende het jaar- gastlessen willen verzorgen en een rondleiding op hun bedrijf willen aanbieden.
 • Collectieve Afvalinzameling
  Het blijft mogelijk om het eigen afvalcontract te laten vergelijken door de ‘afvalmakelaars’ van het Inkoopcollectief en te laten beoordelen wat de meest duurzame optie is tegen de laagste kosten. Met het gecombineerd ophalen van afval, kan het aantal vervoersbewegingen verminderen, hetgeen zowel de veiligheid verbetert als het CO-2 uitstoot verminderd. Met vervolgens een compensatie via het Fair Climate Fund kan elke ondernemer het afval CO-2 neutraal laten afvoeren. Dit blijft een continu aandachtspunt waar elke ondernemer kan aanhaken op het moment dat het voor hem/haar passend is.
 • Parkeeroverlast
  Sinds begin dit jaar wordt, samen met afd. handhaving van de gemeente en de wijkagent, de ervaren parkeeroverlast op Pavijen aangepakt. Een aantal overlast gevende situaties is inmiddels opgelost en met een aantal bedrijven is het gesprek aangegaan en wordt gezocht naar passende oplossingen. Wie parkeeroverlast ondervindt kan dit melden bij de wijkagent.
 • Waterberging met wandelpad op Pavijen vanuit de Regiodeal
  De voorbereidende activiteiten voor het klimaatbestendiger maken van Pavijen zijn van start gegaan. Met middelen vanuit de Regiodeal wordt een waterberging gerealiseerd, waarbij ook een deel van het Wandelpadenplan gerealiseerd kan worden en een stukje versterking van de biodiversiteit worden gerealiseerd. Omdat het openbaar terrein is, voert de gemeente het plan uit.
 • Waterstof op Pavijen
  Waterstof wordt gezien als één van de mogelijk toekomstige energiebronnen, heel geschikt in bepaalde situaties. In Culemborg willen we bij blijven met de ontwikkelingen op het terrein van waterstof en met geïnteresseerde ondernemers verkennen waar waterstof goed kan worden toegepast. In de provincie Utrecht is voor de zomer een waterstofconvenant ondertekent, waarmee in de komende jaren de waterstofinfrastructuur fors uitgebreid gaat worden. Hier kunnen we vanuit Culemborg ook mee profiteren. Ondernemers die hierin mee willen denken en ideeën hebben rondom het gebruik van waterstof, kunnen zich bij mij melden.
 • Vergroening Pavijen
  Na het onderzoek van de WUR-studenten naar de mogelijkheden voor vergroening van Pavijen , is ook vanuit het IVN een oproep gedaan naar bedrijventerreinen om zich aan te melden voor een programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’ van het Nationaal Groeifonds. Ook voor Pavijen hebben we aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname. Mogelijk kunnen de verschillende initiatieven op Pavijen elkaar versterken.
 • Kerst- en relatiegeschenken
  Net als vorig jaar zijn er diverse lokale initiatieven op het gebied van kerst- en relatiegeschenken. Mooi toch, om met een lokaal geschenk aan de medewerkers ondertussen ook de lokale ondernemers te steunen?
  Kijk eens bij https://www.fairplaza.nl/relatiegeschenken/, Koop Lokaal en Puur Betuws

  Een eenvoudig alternatief is het geven van een VrijstadCard Culemborgpas, een geschenkcard met saldo (naar wens) waarmee bij diverse ondernemers in Culemborg betaald kan worden. https://vrijstadculemborgpas.nl/ 

 • Digitale Werkplaats om ondernemers digitaal vaardiger te maken.
  Met het gesubsidieerde project Digitale Werkplaats van het Roc Rivor worden ondernemers ondersteund bij het verhogen van hun online aanwezigheid, het gericht inzetten van online media en digitale hulpmiddelen in hun marketing met o.a. analyse van de cijfers en het voorstellen van een verbetertraject. Ook het contact onderhouden met klanten kan hierin meegenomen worden. Met leerlingen van de afdeling commerciële economie van het Roc Rivor wordt een vergelijkbaar concept gemaakt.

Vragen? Ideeën? Opmerkingen?

Ik hoor het graag!

Margaret van Diermen, tel. 06-81925483.