Hans Liefrink (l) en Peter-Paul van de Kar (2)

Samenwerking KCB en Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen

Kring Culemborgse bedrijven en Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen hebben besloten vanaf heden samen verder te gaan. De activiteiten van de vereniging en de stichting zullen worden uitgevoerd onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid. Operationeel zullen er nog een aantal zaken afgehandeld moeten worden maar de stip op de horizon staat!

Omdat je met samenwerken veel verder komt en omdat de doelstelling van zowel de stichting als de KCB in essentie dezelfde is, hebben beide besturen besloten de handen ineen te slaan. Samenwerking is naar de toekomst een sleutelvoorwaarde voor slagkracht en daadkracht. Ook voor de transparantie en verantwoording naar de belanghebbenden toe is het intensief samenwerken aan de activiteiten van groot belang. Zo ontstaat een gezamenlijke focus op een gezond, aantrekkelijk en veilig Pavijen waarbij alle betrokken ondernemers inzage en inspraak hebben in de activiteiten en werkzaamheden. Dit onder de verantwoordelijkheid van één gekozen bestuur.

 

Met de aanstelling van de nieuwe Parkmanager Marcel van den Berg, hebben we de juiste persoon in huis om de verbinding te leggen op het gebied van deze activiteiten en de behartiging van belangen van iedere ondernemer op Pavijen. Marcel dient als vast aanspreekpunt voor alle voorkomende zaken en heeft een vaste werkplek gekregen aan de Ohmweg 1. Hij is bereikbaar per telefoon op 06-1256 1290 of per e- mail via parkmanager@kcbculemborg.nl.

Zowel vanuit de Gemeente als het Ondernemers Fonds Culemborg (OFC) is op deze ontwikkeling positief gereageerd. Het OFC is financier van tal van projecten op Pavijen en juicht dan ook één lijn van verantwoording en transparantie toe. Klaar voor de toekomst!

 

 

 

Voorzitters Hans Liefrink en Peter-Paul van de Kar